1809

Proč se obíráš
minulostí?
Minulost neurčuje
budoucnost.
Pouze tvoje modlitba a meditace
bude určovat tvoji budoucnost.