1811

Můj Pane,
dovol mé přítomnosti
zaplatit pokutu
za moji nebožskou minulost.
Doufám, že v budoucnosti
budu mít schopnost
pochodovat po cestě svatosti.