1832

Byla doba,
kdy jsi měl mnoho božských vlastností.
    Co se teď ale stalo?
Nebožské síly tě chytily
a udělaly z tebe svůj nástroj.
    Ty sám ses nestal
    ničím jiným, než
nebožskou silou.