1836

Sny, které se nikdy nezrodí:
miluji Boha více než On miluje mě;
Bůh mne potřebuje více než já Jeho.