1840

Někteří hledající ještě nemají
    žádné vnitřní bohatství.
Právě je začali získávat.
Ty máš však velkou výhodu,
protože již vnitřně máš
    cosi velmi zvláštního:
své nesobecké srdce jednoty s Bohem.
Nyní si je musíš pouze plně uvědomit.