1845

Zpívej píseň
se slovy majícími ohromnou
    prorockou sílu.
Hleď, stal ses
    částí a součástí
univerzální harmonie.