1848

Bůh mi řekl,
že mi propůjčí svá zvláštní Požehnání,
když zkomponuji dušeplné písně.
    Také mi řekl,
že potom zůstane vedle mě
ne z devadesáti devíti procent
pro mne,
ale z absolutních sta procent
pro mne, pro mne.