1862

Jestliže nemáš vnitřní nutkání
těšit svého Nejvyššího Pilota,
proč potom zůstáváš v Jeho Lodi?
Pouze Jej nutíš,
aby nesl váhu mrtvého slona.