1872

Tvé džungli mysli
může meditace připadat cizí.
Ale tvé zahradě srdce
nebude meditace nikdy připadat cizí —
nikdy!