1882

Pouze na lidské úrovni vidíme,
že je něco,
co se nazývá obětováním.
Na božské úrovni není nic takového,
jako oběť.
Vše je jednotou —
jednotou dokonalosti
a jednotou uspokojení.