1885

Z lidského života
se pokoušíme dosáhnout
božského života.
Přinejmenším se tedy vzdejme
našich zvířecích vlastností.
Nechť jsou naše srdce chápavá
k našim druhům cestovatelům.
Dovolme Bohu naplnit
alespoň jeden Jeho Sen
uvnitř a skrze nás.