1887

Vždy se pokouším zůstat uvnitř hnízda
čistých slz mého srdce.

Vždy nenávidím žít v domě
divokého smíchu mé mysli.