1890

Byl člověkem úžasného odhodlání,
ale jednoho dne jej napadla
nebezpečná zlá síla.
Kvůli jedinému okamžiku odevzdání
skončila celá jeho životní dráha.