1892

Měj trochu pochopení pro ostatní!
Nepřijímej zlomyslné potěšení
nasloucháním o jejich žalostném osudu.
Dnes jsi unikl,
ale zítra může být pokoření tvým jménem.