1894

Nechť se má vize ponoří
hluboko dovnitř tak,
abych mohl vidět svět
s krásou básníkova srdce.