1911

Má vnitřní kvalita mi říká,
komu mám věřit a koho milovat.
Má vnitřní schopnost mi ukazuje,
jak věřit a milovat.