2001

Můj Milovaný Nejvyšší,
Bez Tvých usmívajících Očí
jsem zcela ztracen.
"Mé dítě,
Já jsem zcela ztracen
bez lásky tvého srdce."