2009

Bůh ti zaručí
svou Rychlost Vítězství,
pokud jsi ochoten sednout si
k Jeho soucitným Nohám
s odevzdaným úsměvem svého srdce.