2014

Ten, kdo miluje Boha
ve světě aspirace,
nemá žádnou svou vlastní zodpovědnost.
Soucit Boha pro něj udělá všechno.

Ten, kdo miluje nevědomost
ve světě tužeb,
také nemá žádnou svou vlastní zodpovědnost.
Pokušení nevědomosti pro něj udělá všechno.