212

Védští zřeci nám říkají,
že celý svět je náš —
všechno, uvnitř i vně,
patří nám.