224

Nechoď do extrémů.
Přijmi tělo
a jeho pět smyslů.
Jen je používej duchovně,
božsky a oduševněle.