2302

Je jedno, kdo má špatné myšlenky —
člověk s touhami nebo člověk, který aspiruje —
špatná myšlenka je hrozivá výzva
životu pokroku lidstva.