2325

Jestliže poslechneš
tichý příkaz tvého srdce,
tvůj život se bude radovat
z volného letu do Nebe.