245

Má duše ví,
kde Bůh je.
Mé srdce touží poznat,
kde Bůh je.
Má mysl se nezajímá poznat,
kde Bůh je.
Mé vitálno cítí,
že Bůh je všude tam, kde je síla.
Mé tělo si myslí, že je zcela jedno,
jestli Bůh existuje, nebo ne.