24801

Můj Pane,
dokáži odolat nanejvýš
Tvému Soucitnému Oku,
nikdy však nebudu schopen odolat
Tvým Odpouštějícím Nohám.