24805

Dokáži zcela vyprázdnit
temný pokoj problémů svého života,
když se Boží Jméno
stane samotným dechem mého srdce.