24819

Ptám se svého Pána Nejvyššího:
„Řekni mi,
co se se mnou děje?“
Můj Pán Nejvyšší mi říká:
„Mé dítě, jen jedna věc:
musíš Mě milovat nekonečně více,
než Mě miluješ teď.“