24825

Sni a buď odvážný,
buď odvážný a sni,
pokud chceš
ve svém duchovním životě
postupovat rychle.