24828

Můj Pane Nejvyšší,
dal jsi mi
nejtěžší úkol:
Požádal jsi mě, abych počítal
všechny Tvé zklamání.