24831

Můj Pane Nejvyšší,
daruj mi
krásu božské lásky
a daruj mi vůni božské oddanosti,
abych od Tvých Soucitem zaplavených Nohou
nemusel odpoutat
svůj zbožný pohled.