24833

Běda,
nevěříme
nepopiratelné skutečnosti,
že naše životy jsou plné
možností a příležitostí
projevení Božskosti.