24836

Bůh nás blahosklonně
a hrdě přijímá
za své vyvolené nástroje,
když proměníme všechny své myšlenky
v modlitby.