24842

Hledáš Boží Trůn.
Běda, hledáš
na špatném místě!
Tím správným místem
je tvé vlastní srdce.