24844

Ó hledající, copak nevidíš,
že sis láskyplně a hrdě ponechal
zničující pochybnost
jako svého milovaného přítele?