24866

Nejnovější zpráva
z Božího Univerzálního Srdce
zní:
Boží Odpouštějící Nohy
mě nikdy neopustí
a Boží Soucitné Oko
se o mě vždy postará.