24868

Když žiji v domově svého srdce,
vidím jasně, že má víra
dokáže běžet nekonečně rychleji
než má pochybnost,
aby mě donesla k mému cíli.