24879

Poslechneme-li Boží Volání,
Bůh nás blahosklonně pozve,
abychom přišli
do Království Jeho Srdce.