24882

Co je odhodlání?
Odhodlání je něco,
co porazí nebožské v nás
pro plné projevení
božského v nás.