24887

Odevzdej se, odevzdej, Boží Vůli
šťastně a hrdě!
Pohleď, všechny tvé slzy zklamání
naprosto zmizely.