24896

Každý den můj Pán dychtí po tom,
aby mi pomohl rozvinout
křídla srdce aspirace,
avšak běda, nikdy nejsem připraven.