25 Já tomu říkám život

Já tomu říkám život.
Moje duše to nazývá chrámem krásy.
   Já tomu říkám smrt.
Moje duše to nazývá oltářem čistoty.