24 Zaslepil jsi zcela své oko vize

Zaslepil jsi zcela své oko vize.
A přesto,
když tě ze své bezmezné
Štědrosti
Bůh přichází zachránit,
slepě odmítáš přijmout
Jeho nepodmíněnou Pomoc.