24 Zaslepil jsi zcela své oko vize

Zaslepil jsi zcela své oko vize.
   A přesto,
když tě ze své bezmezné
Štědrosti
   Bůh přichází zachránit,
slepě odmítáš přijmout
   Jeho nepodmíněnou Pomoc.