2528

Nyní, když ses vzdal svého
tebou vytvořeného života iluze,
tvé srdce se bude moci těšit
ze slunečného Božího Dne.