2614

V jeho vnitřním životě
vyhrál hledající závod
ctností své víry.

V jeho vnějším životě
vyhrál hledající závod
ctností své odevzdanosti.