2618

Bůh je připraven
dát ti instantní realizaci.
Budeš schopen ji přijmout
se svou stálou aspirací?