2622

Mé schopnosti nemají
ani upřímnost ani čistotu.
Mé schopnosti jsou jen tancem
mé pochybující mysli.