26904

Moje rozdělující mysl se neodváží,
ale mé aspirující srdce
se odvažuje představit si
svět bez utrpení.