26932

Existuje některá lidská mysl,
která neprochází přes
údolí nejistoty?