26963

Maličký rozkvět naděje
je všechno co potřebuji každý den,
abych byl vybraným nástrojem
mého Pána Nejvyššího.