26965

Jen Boží Nohy Odpuštění
nebo Boží Oko Soucitu
může nasytit
pláč mého srdce aspirace.